Sociale Kaart Zuid-Holland Zuid
 

Privacy Policy

Proclaimer

Op het Platform socialekaartzhz.nl (hierna: het ‘Platform’) wordt informatie geplaatst. Dit gebeurt met de grootst mogelijke zorg en we doen er alles aan de informatie actueel en juist te houden. De Dienst Gezondheid & Jeugd garandeert echter niet dat de inhoud van het Platform volledig, accuraat en juist is. Mocht u op dit Platform informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist of verouderd is of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt ons dit laten weten via het contactadres op het Platform.

Privacy

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van het Platform en al haar onderdelen zijn gebruiksvoorwaarden verbonden. De gebruiksvoorwaarden kunt u hier bekijken. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Content van derden

Het is mogelijk dat het Platform links naar applicaties, content en/of diensten van derden en/of naar websites van derden bevat. De Dienst Gezondheid & Jeugd is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van het Platform. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Beveiliging systemen

De Dienst Gezondheid & Jeugd spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De Dienst Gezondheid & Jeugd legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van het platform, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Aansprakelijkheid

De informatie op dit Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op het Platform worden ontleend. De Dienst Gezondheid & Jeugd is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op het Platform, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van het Platform die zouden zijn ingegeven door de op het Platform geplaatste informatie.

Verwijzer is een product van ActiveKnowledge