Home / Meer informatie

Meer informatie

Wat is de Sociale kaart ZHZ?
Sociale kaart ZHZ is een internetsite waar actuele informatie te vinden is over regionale organisaties voor zorg, welzijn en wonen in de regio Zuid-Holland Zuid. Hierbij kunt u denken aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten en huisartsen. Maar ook gegevens van patiŽnten- en consumentenorganisaties, woningbouwcorporaties en de WMO.

Voor wie?
De Sociale kaart ZHZ is een informatiekanaal voor een ieder die informatie zoekt over zorg, welzijn en wonen. Zowel publiek als professionals kunnen de sociale kaart gebruiken als startpunt voor hun zoektocht naar een dienst of adres in de regio. 

Hoe kan ik mij aanmelden?
Indien u voldoet aan de opnamecriteria, kunt u een e-mail sturen naar Monique van Klaveren .  

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?
Is uw organisatie opgenomen maar zijn er wijzigingen of heeft u correcties, kunt u dit ook via de e-mail doorgeven. Vermeld dan de naam van de organisatie of beroepskracht. 
 
Meer informatie:
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
t.a.v Sociale kaart ZHZ 
Monique van Klaveren 
Postbus 166
3300 AD Dordrecht 
jre.van.klaveren@dienstgezondheidjeugd.nl

Wij behouden ons het recht voor nieuwe aanmeldingen te weigeren, indien deze niet voldoen aan onze criteria. Wij behouden ons tevens het recht voor aangeboden teksten aan te passen, indien dit de uniformiteit van het programma ten goede komt, conform de landelijke richtlijnen.